Нашата галерия

За контакт

Бул.България150, Хасково, 6300

office@solarbulgaria.eu

+359 88 5700487

Нашето желание е да отговорим на вашите нужди, като ви предложим адаптирани персонални договори.

С повече от 1 200 пуснати в експлоатация инсталации, Global Solar Bulgaria перфектно овладява процеса от А до Я. 

Какво е енергийна независимост?

Енергийната независимост е съотношението между произведената консумирана енергия и общата консумирана енергия. Тази независимост се основава на принципа на собственото потребление: фактът на производство на енергия за лична и ежедневна употреба за снабдяване на домакинството. Целта е вече да не зависи от посредник и да остави нулев отпечатък върху околната среда.

Екологично и икономическо съзнание

Искате ли да се обърнете към възобновяеми енергии по различни причини: по-ниски сметки и спестяване на енергия, въздействие на изкопаемите горива върху околната среда и т.н.?
Не знаете откъде да започнете и имате много решения? Global Solar Bulgaria ви напътства в избора ви и отговаря на всички ваши въпроси.

Текущ контекст

Днес проблемите на енергоспестяването са в основата на нашето ежедневие и са тясно свързани с проблемите на околната среда: глобалното затопляне, замърсяването, опазването на биоразнообразието и т.н. В този контекст през последните няколко десетилетия се появиха много технологии, включително слънчева енергия по-специално. Фотоволтаичната технология позволява използването на слънчевата радиация за преобразуването й в електричество.