Нашата галерия

За контакт

Бул.България150, Хасково, 6300

office@solarbulgaria.eu

+359 88 5700487

скорошни проекти

Най-новите ни казуси

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Всички функции, включително верига за доставки, верига за оценка, планиране на проекти, производство, услуги и резервни части, технологии, научноизследователска и развойна дейност и т.н., са интегрирани, за да осигурят цялостен пакет от решения.

От 2009 г. Global Solar Bulgaria също работи с вас, професионалисти, за да ви позволи да реализирате вашите проекти, като направите екологична инвестиция с висока финансова възвръщаемост.

Ние сме специализирани в проектирането, изграждането, поддръжката и ремонта на фотоволтаични инсталации благодарение на нашите екипи от квалифицирани професионалисти.

Нашият ангажимент е да ви подкрепяме в различните етапи на вашия проект, като ви предоставяме нашите умения и квалификации.

Вашият фотоволтаичен проект изисква да знаете как да управлявате различни аспекти; независимо дали технически, административни, финансови или правни, ние ви предоставяме нашето ноу-хау и опит в тези различни области. От проектирането до рециклирането на панелите, през експлоатацията и поддръжката, ние знаем как да отговорим на всяко искане, като спазваме ангажиментите си.

запознайте се с

Нашите сертификати

Сертификати

Камара на строителите в България

Сертификат за членство

Solis

Certificate of Authorisation

Камара на строителите в България

Плакет за членство